SK TOK RANDOK

LOGO SEKOLAH

 

Reka bentuk

 Bentuk Bujur- Jata Negeri Terenganu
 Motto Sekolah- Berillmu dan Bertakwa
 Buku
 - Sumber illmu pengetahuan yang perlu dituntut oleh setiap insan
 Logo Sukan
 - Simbol kekuatan Jasmani
 Lilin
 - Simbol pengorbanan kepada agama, bangsa dan negara serta   mempunyai ketahanan Emosi yang kuat
 Songkok (tapak)
 - Kekuatan Rohani dan semangat patriotik yang tingggi
 Topi Graduan dan Ijazah- Bercita-cita tinggi untuk menjadi individu yang Intelek
 Orbit dan nukleus- Secara bersengaja, sedar dan berterusan ke arah pendidikan sains dan teknologi masa kini
 Angka 2002 - Tahun ditubuhkan

Warna

 Merah - Keteguhan semangat dan cita-cita yang membara menuju kecemerlangan
 Kuning
 - Kesempurnaan akal dan kekuatan minda serta keluhuran budi
 Biru - Keillmuan, perpaduan, keamanan dan muhibah.
 Merah jambu - Kehidupan yang harmoni dan ceria.  

Motto

'Berilmu dan Bertakwa'

 

 

 

 

Jumlah Pelawat

Jam


Akhbar Tempatan


Sistem Talian